ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ 2015-2016 & ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΗΡΕΥΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ  ΠΕΡΙΟΔΟΥ  2015-2016

Συνοπτικά οι αλλαγές που έγιναν σε σχέση με την ρυθμιστική του προηγούμενου έτους σημειώνονται με ΚΟΚΚΙΝΟ στον πίνακα και είναι οι εξής:

  • Το κυνήγι του Αγριοπερίστερου, του ορτυκιού και του τρυγονιού λήγει στις 20 Φεβρουαρίου αντί στις 28 που έληγε

  • Η Φλυαρόπαπια βγήκε από τον πίνακα των θηρεύσιμων. ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΗΚΕ ΕΝΤΕΛΩΣ

  • Το κυνήγι της Σαρσέλας, της Χουλιαρόπαπιας και της Τσικνόπαπιας λήγει στις 31 Ιανουαρίου αντί στις 10 Φεβρουαρίου που έληγε πέρσι.

  • Το κυνήγι του Μπεκατσινιού και της Νερόκοτας λήγει στις 31 Ιανουαρίου αντί στις 10 Φεβρουαρίου που έληγε πέρσι.

  Τα τέλη έκδοσης αδείας και οι συνδρομές παραμένουν ίδια όπως και πέρσι.

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΘΗΡΕΥΣΙΜΩΝ  ΕΙΔΩΝ

ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ

ΕΙΔΟΣ

ΖΩΝΕΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΗΜΕΡΕΣ

ΟΡΙΟ

ΑΓΡΙΟΚΟΥΝΕΛΟ

20/8 έως 14/9

15/9 έως 10/03

Όλες

Χωρίς Περιορισμό

ΛΑΓΟΣ

 

15/9 έως 10/01

Τε-Σα-Κυ

1

ΑΓΡΙΟΧΟΙΡΟΣ

 

15/9 έως 20/01

Τε-Σα-Κυ

5 Ανά Ομάδα

ΑΛΕΠΟΥ

 

15/9 έως 29/02

Όλες

Χωρίς Περιορισμό

ΠΕΤΡΟΚΟΥΝΑΒΟ

 

15/9 έως 29/02

Όλες

Χωρίς Περιορισμό

 

ΠΟΥΛΙΑ (Δενδρόβια Εδαφόβια κ.λ.π.)

ΕΙΔΟΣ

ΖΩΝΕΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΗΜΕΡΕΣ

ΟΡΙΟ

ΑΓΡΙΟΠΕΡΙΣΤΕΡΟ

20/8 έως 14/9

15/9 έως 20/02

Όλες

Χωρίς Περιορισμό

ΟΡΤΥΚΙ

20/8 έως 14/9

15/9 έως 20/02

Όλες

12

ΤΡΥΓΟΝΙ

20/8 έως 14/9

15/9 έως 20/02

Όλες

12

ΣΙΤΑΡΗΘΡΑ

20/8 έως 14/9

15/09 έως 10/02

Όλες

10

ΦΑΣΑ

20/8 έως 14/9

15/09 έως 20/02

Όλες

Χωρίς Περιορισμό

ΤΣΙΧΛΑ

20/8 έως 14/9

15/09 έως 29/02

Όλες

25 Συνολικά

από όλα

τα Είδη

ΔΕΝΔΡΟΤΣΙΧΛΑ

20/8 έως 14/9

15/09 έως 29/02

Όλες

ΓΕΡΑΚΟΤΣΙΧΛΑ

20/8 έως 14/9

15/09 έως 29/02

Όλες

ΚΟΚΚΙΝΟΤΣΙΧΛΑ

20/8 έως 14/9

15/09 έως 29/02

Όλες

ΚΟΤΣΥΦΑΣ

20/8 έως 14/9

15/09 έως 20/02

Όλες

ΚΑΡΑΚΑΞΑ

20/8 έως 14/9

15/09 έως 29/02

Όλες

Χωρίς Περιορισμό

ΚΑΡΓΙΑ

20/8 έως 14/9

15/09 έως 29/02

Όλες

Χωρίς Περιορισμό

ΚΟΥΡΟΥΝΑ

20/8 έως 14/9

15/09 έως 29/02

Όλες

Χωρίς Περιορισμό

ΨΑΡΟΝΙ

20/8 έως 14/9

15/09 έως 29/02

Όλες

Χωρίς Περιορισμό

ΜΠΕΚΑΤΣΑ

 

15/09 έως 29/02

Όλες

10

ΦΑΣΙΑΝΟΣ

 

15/09 έως 31/12

Τε-Σα-Κυ

1

ΠΕΤΡΟΠΕΡΔΙΚΑ

 

01/10 έως 15/12

Τε-Σα-Κυ

2

ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΠΕΡΔΙΚΑ

 

01/10 έως 15/12

Τε-Σα-Κυ

4

 

ΠΟΥΛΙΑ (Υδρόβια & Παρυδάτια)

ΕΙΔΟΣ

ΖΩΝΕΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΗΜΕΡΕΣ

ΟΡΙΟ

ΣΑΡΣΕΛΑ

 

15/09 έως 31/01

Όλες

12 Συνολικά

από όλα τα Είδη

ΧΟΥΛΙΑΡΟΠΑΠΙΑ

 

15/09 έως 31/01

Όλες

ΤΣΙΚΝΟΠΑΠΙΑ

 

15/09 έως 31/01

Όλες

ΝΕΡΟΚΟΤΑ

 

15/09 έως 31/01

Όλες

10

ΜΠΕΚΑΤΣΙΝΙ

 

15/09 έως 31/01

Όλες

10

ΚΑΛΗΜΑΝΑ

 

15/09 έως 31/01

Όλες

10

ΚΙΡΚΙΡΙ

 

15/09 έως 31/01

Όλες

12 Συνολικά

από όλα τα Είδη

ΠΡΑΣΙΝΟΚΕΦΑΛΗ

 

15/09 έως 31/01

Όλες

ΚΥΝΗΓΟΠΑΠΙΑ

 

15/09 έως 31/01

Όλες

ΣΟΥΒΛΟΠΑΠΙΑ

 

15/09 έως 10/02

Όλες

ΣΦΥΡΙΧΤΑΡΙ

 

15/09 έως 10/02

Όλες

ΦΑΛΑΡΙΔΑ

 

15/09 έως 10/02

Όλες

ΑΣΠΡΟΜΕΤΩΠΗ ΧΗΝΑ

 

15/09 έως 10/02

Όλες