ΤΟ ΝΕΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ

Η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, που εξελέγη με τις αρχαιρεσίες του 2022 έχει ως εξής:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Νίκος Καρυστηναίος
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γιάννης Μπούρας
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Σταμάτης Θεοδώρου
ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ: Γιώργος Μαριδάκης
ΜΕΛΟΣ: Νίκος Μαγωνέζος
ΜΕΛΟΣ: Παναγιώτης Κουντούρης
ΜΕΛΟΣ: Γιώργος Κατσάκος
ΜΕΛΟΣ: Παναγιώτης Καγιάρας
ΤΑΜΙΑΣ: Φώτης Τρακάκης