ΤΟ ΝΕΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ

Η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, που εξελέγει με τις αρχαιρεσίες της Κυριακής 26/04/2015 έχει ως εξής:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σταμάτης Θεοδώρου
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σταμάτης Κατσάκος
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Φώτης Τρακάκης
ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ: Χαράλαμπος Κουκουράκης
ΜΕΛΟΣ: Γιάννης Τσίρος
ΜΕΛΟΣ: Αντώνης Κουντούρης
ΜΕΛΟΣ: Γιώργος Μαριδάκης
ΜΕΛΟΣ: Παναγιώτης Καγιάρας