ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Το Διοικ. Συμβούλιο του 3ου Κυνηγετικού Συλλόγου Αθηνών, ύστερα από σχετική του απόφαση(Νο 2/7.3.2016), προσκαλεί όσα μέλη θεώρησαν άδεια κυνηγίου την περίοδο 2015-2016 να λάβουν μέρος στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης που θα γίνει στις  10 Απριλίου, ημέρα Κυριακή και ώρα  09:30 στην αίθουσα  εκδηλώσεων του Δημαρχείου Καισαριανής (Κλαζομενών & Βρυούλων).

Θα συζητηθούν και θα παρθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της Ημερησίας Διάταξης.

     ΘΕΜΑΤΑ

1.     Λογοδοσία Διοικητικού Συμβουλίου.

2.     Εκθέσεις ελέγχου Ελεγκτικής Επιτροπής, Δ΄ Κ.Ο.Σ.Ε.& Δ/νσης Δασών Αθηνών.

3.     Έγκριση Απολογισμού 2015 και Προϋπολογισμού  2016.

4.     Ανακοινώσεις και λοιπά απρόβλεπτα θέματα.

            Σε περίπτωση μη απαρτίας (που είναι και το πιο πιθανό), η Γεν. Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί  την επόμενη ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ στην ίδια αίθουσα, την ίδια  ώρα, με τα ίδια θέματα και θα θεωρηθεί σε απαρτία με όσα μέλη παραστούν.

                                    ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                           Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

           Σταμάτης  Θεοδώρου                                        Φώτης  Τρακάκης