ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

      3oς ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ                                       ΑΘΗΝΑ   1.06.2016

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ                             ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. Φ15/69          

ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ   Δ’  ΚΥΝΗΓ/ΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ   

ΟΔΟΣ ΒΕΡΑΝΖΕΡΟΥ  13    ΑΘΗΝΑ 106 77

ΤΗΛ./FAX: 2103831161

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ 3ΟΥ Κ. Σ .ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2016/2017.

(ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ 1.800)

 

1.     ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΚΥΝΗΓΟΥ ΕΝΑΝΤΙ

     ΤΡΙΤΩΝ (ανά περίπτωση).

 α) Σωματικές βλάβες ή θάνατος κατά άτομο          ΕΥΡΩ    22.000,00

 β) Σωματικές βλάβες ή θάνατος (ομαδικό ατύχημα)           150.000,00

 γ) Υλικές ζημιές                                                                     12.000,00

 δ) Ανώτατη ευθύνη εταιρείας                                            1.750.000,00

 

2.     ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΤΟΥ

     ΚΥΝΗΓΟΥ.

  α) Θάνατος κυνηγού λόγω ατυχήματος                                21.000,00

  β) Μόνιμη ολική ανικανότητα από ατύχημα                        21.000,00

  γ) Μόνιμη μερική ανικανότητα από ατύχημα          % των  21.000,00    

 

3.     ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

    ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ.

  α) Ιατροφαρμακευτικά έξοδα εντός ή εκτός νοσοκομείου

      ή κλινικής, καθώς και έξοδα μεταφοράς κατά τη στιγμή

      του ατυχήματος εφόσον κρίνεται απαραίτητη.         ΕΩΣ       900,00

       β) Νοσοκομειακό επίδομα από ατύχημα έως 120

            ημέρες.                                                       ΕΥΡΩ/ΗΜΕΡΑ      20,00

       γ) Τριπλασιασμός επιδόματος σε μονάδα εντατικής

           θεραπείας και για νοσηλεία στο εξωτερικό, μέχρι

           60 ημέρες.                                                                                   60,00

       δ) Επίδομα ανάρρωσης μετά από νοσηλεία από ατύχημα

           και μέχρι ημέρες ίσες με εκείνες της παραμονής στο

           νοσοκομείο και μέχρι 60 ημέρες.                                               20,00

       ε) Απώλεια εισοδήματος από ατύχημα από την 1η ημέρα

           έως  60 ημέρες.                                                                           20,00

     στ) Κάλυψη της διαδρομής με τα πόδια από και προς τη ζώνη

           ζώνη του κυνηγίου.

       ζ) Ασφάλιση και των εξόδων μεταφοράς τραυματία με το

           προσφορότερο μεταφορικό μέσο ή και αερομεταφορά           

           με αεροπλάνο ή ελικόπτερο κατάλληλα εξοπλισμένο.

 

4.     ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ.

   α) Τα μέλη  του Συλλόγου θα θεωρηθούν ως τρίτοι για τυχόν  

        ατυχήματα  που θα συμβούν μεταξύ τους.

    β) Η ασφάλιση θα πρέπει να καλύπτει και τους κυνηγούς μέλη

        ΑΝΩ των 65 ετών.

    γ) Σε περίπτωση παράτασης της κυνηγετικής περιόδου από το

        Υπουργείου  Περιβάλλοντος &  Ενέργειας παρατείνεται 

          αντίστοιχα και η ασφάλιση των μελών.

       

·        Προσφορές που δεν ανταποκρίνονται τουλάχιστον στα ανωτέρω

     ποσά και όρους  θα θεωρούνται άκυρες.

     Θα δεχόμαστε κλειστές προσφορές έως τη Δευτέρα 27 Ιουνίου

     και ώρα 13.00 στα γραφεία του Συλλόγου.

                                    ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

              

             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                     Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

    ΣΤΑΜΑΤΗΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΥ                                               ΦΩΤΗΣ ΤΡΑΚΑΚΗΣ