ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟ 01/10 ΕΩΣ 31/12/2017

ΩΡΑΡΙΟ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΤΩΝ  ΓΡΑΦΕΙΩΝ  ΑΠΟ 01/10 ΕΩΣ 31/12/2017

ΔΕΥΤΕΡΑ: 08:30 - 13:30

ΤΡΙΤΗ:         ------       -----          17:00 - 19:00

ΤΕΤΑΡΤΗ: 08:30 - 13:30

ΠΕΜΠΤΗ: 08:30 - 13:30  &  17:00 - 19:00