ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Το Διοικ. Συμβούλιο του 3ου Κυνηγετικού Συλλόγου Αθηνών, ύστερα από σχετική του απόφαση (Νο 2/6.2.2018), προσκαλεί όσα μέλη θεώρησαν άδεια κυνηγίου την περίοδο 2017/2018 να λάβουν μέρος στις εργασίες της Γενική Συνέλευσης που θα γίνει στις 15 Απριλίου, ημέρα Κυριακή και ώρα 9.30 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημαρχείου Καισαριανής (Κλαζομενών & Βρυούλων).
Θα συζητηθούν και θα παρθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της Ημ. Διάταξης.
ΘΕΜΑΤΑ
1. Λογοδοσία Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Εκθέσεις ελέγχου Ελεγκτικής Επιτροπής, Δ΄ Κ.Ο.Σ.Ε.& Δ/νσης Δασών Αθηνών.
3. Έγκριση Απολογισμού 2017 και Προϋπολογισμού 2018.
4. Ανακοινώσεις και λοιπά απρόβλεπτα θέματα.

Σε περίπτωση μη απαρτίας (που είναι και το πιο πιθανό), η Γεν. Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την επόμενη ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ στην ίδια αίθουσα, την ίδια ώρα, με τα ίδια θέματα και θα θεωρηθεί σε απαρτία με όσα μέλη παραστούν.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
     Ο Πρόεδρος                                      O  Γ. Γραμματέας
Σταμάτης Θεοδώρου                              Νίκος Καρυστηναίος