ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Ενημερώνουμε τα Μέλη μας ότι κατόπιν σχετικού εγγράφου της Δ΄ ΚΟΣΕ και στο πλαίσιο της προσαρμογής στο νέο κανονισμό περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR), θα πρέπει για τη θεώρηση της Κυνηγετικής τους Αδείας για την περίοδο 2018-2019 να καταθέσουν και υπογεγραμμένη ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) στην οποία θα αναγράφεται το παρακάτω κείμενο:

"Με την παρούσα δήλωσή μου, στο πλαίσιο ισχύος του νέου κανονισμού περί προστασίας προσωπικών δεδομένων (GDPR),ρητά και κατηγορηματικά δίνω τη συγκατάθεσή μου για τη συλλογή, καταχώρηση, επεξεργασία, αποθήκευση και υπηρεσιακή διακίνηση των προσωπικών μου δεδομένων στον Κυνηγετικό Σύλλογο 3ος Αθηνών, του οποίου είμαι μέλος και σε όσες υπηρεσίες ή εμπλεκόμενους ιδιώτες απαιτηθεί (π.χ. μέλη Δ.Σ. και υπαλλήλους του Κυνηγετικού Συλλόγου 3ος Αθηνών, υπαλλήλους Δασαρχείου, Τραπεζών, Εφορίας κλπ), τους οποίους και εξουσιοδοτώ να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να εκδοθεί άδεια θήρας στο όνομά μου για την κυνηγετική περίοδο 2018-2019.
Αναλαμβάνω την υποχρέωση και δεσμεύομαι να ενημερώσω τον Κυνηγετικό Σύλλογο για οποιαδήποτε μελλοντική αλλαγή των προσωπικών μου δεδομένων.
Κατανοώ ότι τα προσωπικά δεδομένα που σας γνωστοποιώ είναι τα απολύτως απαραίτητα και η γνωστοποίησή τους είναι αναγκαία, προκειμένου να εκδοθεί στο όνομά μου άδεια θήρας, στο πλαίσιο εφαρμογής του νόμου και των εκδοθεισών υπουργικών αποφάσεων, σύμφωνα με τις οποίες οι κυνηγοί μπορούν να εκδίδουν την άδεια θήρας τους μέσω των αναγνωρισμένων και συνεργαζόμενων με το Υπουργείο Περιβάλλοντος Κυνηγετικών Συλλόγων των οποίων είναι μέλη".

 

Σημειώνουμε ότι υπάρχουν έτοιμες δηλώσεις με αναγραμμένο το κείμενο, στα γραφεία του Συλλόγου (Βερανζέρου 13 - Αθήνα) και στο Εντευκτήριο του Συλλόγου (Νέας Εφέσου 19 - Καισαριανή).