ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Το Δ.Σ. του 3ου Κυνηγετικού Συλλόγου Αθηνών προκηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό για την επιλογή ασφαλιστικού πρακτορείου για την ασφαλιστική κάλυψη των μελών του, για την περίοδο 2015-2016 και για περίπου 1800 μέλη κατ ελάχιστον, ως ακολούθως:

 • 1)      ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΚΥΝΗΓΟΥ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ (ανά περίπτωση)

 • Α) Σωματικές βλάβες ή θάνατος, κατά άτομο:                                                    ΕΥΡΩ   22.000,00

 • Β) Σωματικές βλάβες ή θάνατος, ομαδικό ατύχημα:                                                      150.000,00

 • Γ) Υλικές ζημιές:                                                                                                       12.000,00

 • Δ) Ανώτατη ευθύνη εταιρίας:                                                                                      1.750.000,00

 •  

 • 2)      ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΚΥΝΗΓΟΥ

 • Α) Θάνατος κυνηγού λόγω ατυχήματος:                                                                        21.000,00

 • Β) Μόνιμη ολική ανικανότητα από ατύχημα:                                                                   21.000,00

 • Γ) Μόνιμη μερική ανικανότητα από ατύχημα:                                                                  21.000,00

 •  

 • 3)      ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ & ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ

 • Α)  Ιατροφαρμακευτικά έξοδα εντός ή εκτός νοσοκομείου ή κλινικής καθώς και έξοδα μεταφοράς κατά τη στιγμή του ατυχήματος εφόσον κρίνεται απαραίτητη:                                                       ΕΩΣ              900,00

 • Β) Νοσοκομειακό επίδομα από ατύχημα έως 120 ημέρες:                            ΕΥΡΩ / ΗΜΕΡΑ    20,00

 • Γ) Τριπλασιασμός του ανωτέρω επιδόματος σε Μ.Ε.Θ. και για νοσηλεία στο εξωτερικό, μέχρι 60 ημέρες:                                                                                                                                                                                                                                                                       60,00

 • Δ) Επίδομα ανάρρωσης μετά από νοσηλεία από ατύχημα και μέχρι ημέρες ίσες με εκείνες της παραμονής στο νοσοκομείο και μέχρι 60 ημέρες:                                                                                                                    20,00

 • Ε) Απώλεια εισοδήματος από ατύχημα, από την 1η ημέρα και μέχρι 60 ημέρες:                20.00    

 • ΣΤ) Κάλυψη της διαδρομής με τα πόδια, από και προς τη ζώνη του κυνηγιού

 • Ζ) Ασφάλιση και των εξόδων μεταφοράς τραυματία με το προσφορότερο μεταφορικό μέσο ή και αερομεταφορά με αεροπλάνο ή ελικόπτερο κατάλληλα εξοπλισμένο

 •                                  

 • 4)    ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

 • Α) Τα μέλη του Συλλόγου θα θεωρηθούν ως τρίτοι για τυχόν ατυχήματα που θα συμβούν μεταξύ τους

 • Β) Η ασφάλιση θα πρέπει να καλύπτει και τους κυνηγούς μέλη ΑΝΩ των 65 ετών

 • Γ) Σε περίπτωση παράτασης της κυνηγετικής περιόδου από το αρμόδιο Υπουργείο παρατείνεται αντίστοιχα και η ασφάλιση των μελών

 •  

 • Προσφορές που δεν θα ανταποκρίνονται τουλάχιστον στα ανωτέρω ποσά και όρους θα θεωρούνται άκυρες.

 • Οι προσφορές να κατατεθούν σε κλειστό φάκελο στα Γραφεία του Συλλόγου μας, Βερανζέρου 13 Αθήνα, μέχρι  την Πέμπτη 18 Ιουνίου 2015 και ώρα 13:00 μμ.

 •                                                         ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 •                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                          Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 •  

 •                 Σταμάτης  Θεοδώρου                                                                  Φώτης Τρακάκης

 •  

 •