ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ & ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΘΗΡΑΣ

Ν Ο Μ Ο Θ Ε Σ Ι Α

ΝΟΜΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΘΗΡΑΣ

 • Οι κυνηγετικές καραμπίνες επιτρέπεται να φέρουν συνολικά μέχρι τρία φυσίγγια (1 φυσίγγι στη θαλάμη + 2 στην αποθήκη) και απαγορεύεται να μπορούν να δεχθούν περισσότερα (είναι υποχρεωτική η τοποθέτηση μειωτήρα). Οι παραβάτες σύμφωνα με το νόμο 2168 (περί όπλων, πυρομαχικών κ.λπ.) τιμωρούνται με ποινή φυλάκισης έξι μηνών και χρηματική ποινή τουλάχιστον εξακοσίων ευρώ (600,00 €) και με κατάσχεση της κυνηγετικής τους καραμπίνας. Εάν αρνηθείτε τον έλεγχο ή να παραδώσετε το όπλο στο αρμόδιο ελεγκτικό όργανο, διαπράττετε το αδίκημα της απείθειας, που επιφέρει σοβαρές συνέπειες.

 • Σύμφωνα με το νόμο 1845/1989 - αρθ. 38 παρ. 9 - όποιος διέρχεται μέσα από δασικές χορτολιβαδικές περιοχές, γεωργικές εκτάσεις που γειτνιάζουν με δάση και δασικές εκτάσεις, καθώς επίσης από βιότοπους και ιδίως υγρότοπους υποχρεούται σε έλεγχο της ταυτότητας, άδειας κυνηγιού κ.λπ., εφόσον κληθεί από δασικό όργανο και κατ' επέκτασιν από τα όργανα θηροφυλακής. Επίσης σε στάθμευση και έλεγχο των στοιχείων ταυτότητος και των αυτοκινήτων υποχρεούνται όλοι οι οδηγοί που διέρχονται από οδούς που διασχίζουν δάση ή δασικές εκτάσεις. Κανείς δεν υπόκειται στον παραπάνω έλεγχο χωρίς προηγούμενη επίδειξη της υπηρεσιακής ταυτότητας του οργάνου που τον ενεργεί.

 • Το κυνήγι όλων των επιτρεπόμενων θηραμάτων, επιτρέπεται να ασκείται στο χρονικό διάστημα από μισή ώρα προ της ανατολής του Ηλίου μέχρι μισή ώρα μετά τη δύση του Ηλίου.

 • Απαγορεύεται η αγοραπωλησία όλων των ειδών θηραμάτων, εκτός εκείνων που προέρχονται από εκτροφεία (δημόσια ή ιδιωτικά), από ελεγχόμενες κυνηγετικές περιοχές ή από το εξωτερικό, εφ' όσον έχουν τηρηθεί οι νόμιμες διαδικασίες απόκτησής τους.

 • Απαγορεύεται το κυνήγι με πολεμικό, αεροβόλο ή όπλο με ραβδωτή κάνη. Επιτρέπεται μόνο με μονόκαννα, δίκαννα και τρίσφαιρες καραμπίνες με μήκος κάνης άνω των 60 εκατοστών και χωρίς πρόσθετο στόχαστρο.

 • Απαγορεύεται το κυνήγι με όπλο που στερείται άδειας κατοχής από την Αστυνομική Αρχή.

 • Απαγορεύεται το κυνήγι σε ακτίνα 250 μέτρων από κατοικημένες περιοχές και σε ακτίνα 100 μέτρων από μεμονωμένες κατοικίες, μέσα σε αμπελώνες μέχρι το τρύγημα, καθώς και σε αθέριστες και καλλιεργήσιμες εκτάσεις και οπωρώνες.

 • Απαγορεύεται το κυνήγι με χρησιμοποίηση μηχανοκίνητων πλωτών ή χερσαίων μέσων, με εξαίρεση το κυνήγι στην ανοικτή θάλασσα (σε απόσταση άνω των 300 μέτρων από την ακτή) όπου επιτρέπεται μηχανοκίνητο πλωτό μέσο που να μην αναπτύσσει ταχύτητα πάνω από 18 χλμ. Σε περίπτωση σύλληψης, αυτά κατάσχονται.

 • Απαγορεύεται η καταστροφή των φωλιών και το κυνήγι στις πηγές με ενέδρα.

 • Απαγορεύεται το κυνήγι με τη χρησιμοποίηση

  • ζωντανών κραχτών για την προσέλκυση πτερωτών θηραμάτων

  • παγίδων

  • ηχοπαραγωγών συσκευών που μιμούνται φωνές πουλιών

  • ομοιωμάτων

  • ιξών για τη σύλληψη πουλιών

 • Απαγορεύεται η μεταφορά κυνηγετικών όπλων σε υπαίθριους χώρους όταν απαγορεύεται το κυνήγι και όταν ο κυνηγός στερείται αδείας.

 • Απαγορεύεται το κυνήγι όταν το έδαφος καλύπτεται από χιόνι.

 • Απαγορεύεται το κυνήγι σε όποιον δεν έχει άδεια κυνηγιού που να καλύπτει την περιοχή όπου κυνηγάει (π.χ. με Τοπική σε άλλο Νομό). Η άδεια κυνηγιού είναι αυστηρά προσωπική, ισχύει μόνο για τον κάτοχό της.

 • Απαγορεύεται η χρήση ασυρμάτων για το συντονισμό του κυνηγιού.

 • Απαγορεύεται το κυνήγι πουλιών που το μέγεθός τους είναι μικρότερο από 17 εκατοστά

 • Απαγορεύεται το κυνήγι σε περιφραγμένες εκτάσεις με φράχτη ύψους 1,5 μέτρου τουλάχιστο.

 • Δικαίωμα ελέγχου και έρευνας του κυνηγετικού σάκου και των μηχανοκίνητων μέσων των κυνηγών έχουν οι δασικοί και δημοτικοί υπάλληλοι, τα όργανα της Ελληνικής Αστυνομίας και οι Ιδιωτικοί Φύλακες Θήρας των κυνηγετικών συλλόγων και των ομοσπονδιών.

 • Απαγορεύεται η έκδοση άδειας κυνηγιού για δύο (2) χρόνια μετά από καταδίκη για πταίσμα, και για πέντε (5) χρόνια μετά από καταδίκη για πλημμέλημα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΘΗΡΑΣ

 • Όταν πηγαίνετε για κυνήγι, θα πρέπει να έχετε μαζί σας την άδεια κυνηγιού και την άδεια κατοχής του όπλου με το οποίο κυνηγάτε.

 • Να συμβουλεύεστε και να ενημερώνεστε για τις θέσεις των απαγορεύσεων, των καταφυγίων κ.λ.π.

 • Να δέχεστε χωρίς αντίρρηση τον έλεγχο και έρευνα των αρμοδίων οργάνων και να συμπεριφέρεστε με ευγένεια. Σε αντίθετη περίπτωση διαπράττετε το αδίκημα της απείθειας.

 • Να έχετε πάντα μαζί σας επίδεσμο και κάποια βασικά φάρμακα

 • Να μην πυροβολείτε το θήραμα ακίνητο. Είναι αντιαθλητικό.

 • Αν βρείτε νεκρό ή σκοτώσετε ένα πουλί δακτυλιωμένο, θα πρέπει να το παραδώσετε στον Κυνηγετικό Σύλλογο ή στη Δασική Αρχή.

 • Το κυνήγι στις Ελεγχόμενες Κυνηγετικές Περιοχές επιτρέπεται μόνο ειδική άδεια που χορηγείται από τη Δασική Αρχή της περιοχής όπου βρίσκεται η Ε.Κ.Π.

 • Σε περίπτωση που συλληφθεί κάποιος για παράνομο κυνήγι, κατάσχονται όλα τα μέσα που χρησιμοποίησε, τα θηράματα και η άδεια.

 • Μη βάζετε σε θαλάμη μήκους 70 χιλιοστών φυσίγγι MAGNUM (76 χιλιοστά), γιατί θα προκληθεί βλάβη στο όπλο με πιθανό ατύχημα.

 • Οι άδειες κατοχής κυνηγετικών όπλων που εκδίδονται από την Αστυνομική Αρχή έχουν ισχύ δέκα (10) ετών. Μετά την πάροδο της δεκαετίας, θα πρέπει να υποβληθούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ανανέωσή τους.

 • Εάν έχετε στην κατοχή σας πάνω από δέκα (10) κυνηγετικά όπλα, υποχρεούστε να εγκαταστήσετε σύστημα συναγερμού στο χώρο φύλαξής τους.

 • Να συνεργάζεστε σε κάθε προσπάθεια συλλογής στατιστικών στοιχείων (π.χ. πρόγραμμα "ΑΡΤΕΜΙΣ") για την αποτελεσματικότερη τεκμηρίωση των θέσεων των κυνηγών και την προστασία της άγριας ζωής.